Hãng XeSuzuki Bắt Đầu Sản Xuất Suzuki Swift Hàng Loạt Tại Ấn Độ

Tập đoàn Suzuki Motor (SMC) hôm nay đã bắt đầu xuất khẩu mẫu Swift mới hoàn toàn được sản xuất tại Công ty TNHH Suzuki Motor Gujarat Private Limited (SMG), chi nhánh 100% của SMC để sản xuất ô tô ở Ấn Độ.
Việc sản xuất Suzuki Swift 2018 hoàn toàn mới bắt đầu tại SMG vào tháng 1 năm 2018. Nó được vận chuyển từ Cảng Mumbai đến Nam Phi, và Maruti Suzuki là nhà xuất khẩu thương gia. 
Xuất khẩu xe từ Ấn Độ đang mở rộng ra hơn 100 quốc gia và khu vực bao gồm Châu Âu, Nhật Bản, Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latinh. Trong năm tài chính 2011, tổng xuất khẩu Maruti Suzuki đạt 126.000 chiếc (102% so với năm trước). 
Đây là lần đầu tiên một mô hình SMG đang được xuất khẩu. Số điểm đến sẽ được mở rộng. Thông qua SMC này sẽ hỗ trợ các sáng kiến ​​"Thực hiện ở Ấn Độ" của Chính phủ Ấn Độ.
SMG được thành lập với sự đầu tư 100% của SMC để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng ở Ấn Độ cũng như mở rộng xuất khẩu từ Ấn Độ. Nhà máy số 1 của SMG bắt đầu hoạt động vào tháng 2 năm 2017 với công suất sản xuất hàng năm 250.000 chiếc. Nhà máy số 2 đang được xây dựng và sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2019, trong khi Nhà máy số 3 cũng đang được lên kế hoạch. Tổng công suất sản xuất hàng năm của ba nhà máy này sẽ là 750.000 đơn vị.
Các mẫu xe khác như Suzuki IgnisSuzuki S-cross